Legaturi utile Presedintele Romaniei Guvernul Romaniei Senatul Romaniei Camera Deputatilor Prefectura Neamt CJ Neamt e-Guvernare SEAP Primaria comunei Alexandru cel Bun str. Cuza Voda Cod postal: 617505 Tel.: +4(0)233-241.018 Fax: +4(0)233-241.454 E-mail: office@pacb.ro

Hotarari adoptate si  Procese-verbale de  sedinta

Modificarea bugetului local pe anul 2015Hotarare executie aprilie 2015Raport aprilie 2015Raport specialitate aprilie 2015Procese verbale sedinte CL 2015Organigrama 2015Stat de functii 2015Dispozitie organizare program audiente 2015Hotarari Consiliului Local 2015Hotarare stabilire taxe si impozite locale 201520152017Hotarari ale Consiliului Local 2017Procese verbale de sedinta 20172016Buget local 2016Modificare CA Spitalul BisericaniEvaluare profesionala secretar comunaDemisie consilier localHotarari ale Consiliului Local 2016Procese verbale sedinte CL 2016Dispozitie imputernicire salariati pentru aplicarea sanctiunilor  privind asigurarea obligatoeir a locuintelorPredare amplasament muzeu MDRAPRaport situatie economica-sociala si de mediu pentru anul 2015Hotarare privind implementarea proiectului “Retea de canalizare In comuna Alxeandru cel Bun” prin masura 7.2 PNDR 2014-20202018Hotarari1. Stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din aparatului permanent al Consiliului Local si aparatul de specialitate al Primarului comunei Alexandru cel Bun, pentru 20182. Modificarea si completarea Hotararii nr.85/29.11.2017, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018Arhiva3. Modificarea si completarea art.1 din Hotararea nr.108/11.12.2015,  privind instituirea taxei speciale in cazul prestatiei de care beneficiaza producatorii de deseuri individuali, fara contract de salubrizare4. Acordarea unor scutiri la plata taxei speciale de salubritate datorata de contribuabilii persoane fizice in anul 20175. Aprobarea planului de lucrari de interes public, care se vor realiza in anul 2018 de catre beneficiarii drepturilor prevazute de Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat6. Aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care persoanele fizice vor presta activitati in folosul comunitatii7. Atribuirea suprafetei de 610 mp teren pentru construirea unei locuinte domnului Surdu George-Andrei, in temeiul Legii nr.15/09.01.20038. Aprobarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun pe anul 20189. Modificarea si completarea actului constitutiv ADI “Aqua Neamt”10. Aprobarea listei de repartizare apartamente bloc ANL Vaduri11. Atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil12. Aprobarea dezmembrarii in 3 loturi a terenului din domeniul privat Al comunei Alexandru cel Bun13. Aprobarea inventarului partial al terenurilor din domeniul privat Al comunei Alexandru cel Bun14. Aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 201815. Aprobarea modificarii si completarii unui contract de concesiune16. Acordul Consiliului Local in vederea montarii de centrale termice  individuale in blocul ANL17. Aprobarea listei de repartizare a unor apartamente disponibile  din blocul ANL18. Aprobarea cofinantarii activitatilor dedicate "Zilei internationale a Poeziei"19. Organizarea, administrarea si explatarea pajistilor aflate in domeniul public20. Asocierea cu "Clubul de sah Bicazul" in vederea organizarii competiei de sah21. Aprobarea scoaterii din functiune si a casarii unor active fixe/obiecte  de inventar22. Alegerea Presedintelui de sedinta pentru perioada 1.04-30.06.2018