Primaria comunei Alexandru cel Bun
str. Cuza Voda Cod postal: 617505 Tel.: +4(0)233-241.018 Fax: +4(0)233-241.454 E-mail: office@pacb.ro

Proiecte

Primaria Alexandru cel Bun
Proiecte in derulare:
- alimentare cu gaze naturale;
- alimentare cu apa în zonele înalte;
- canalizare menajera;
- modernizare drumuri comunale;
- constructia complexului de recreere si tratament "Aqua Park Blue Eden".

Proiecte realizate:
- Program SAPARD "Sistem de alimentare cu apa potabila a comunei Alexandru cel Bun judetul Neamt - proiect
calamitat în urma inundatiilor" finalizat în aprilie 2009. Valoarea proiectului este de 358.789,84 RON. Fizic s-a
executat o conducta de aductiune din sursa subterana Vaduri în lungime de aproximativ 1,5Km.sistem de
alimentare cu apa potabila a comunei;
- reabilitare si modernizare scoala si gradinita Bistrita, dotarea cu mobilier modern si sistem
educational interactiv;
- constructia scolii noi din Vaduri;
- reabilitare scoala de meserii Vaduri;
- lucrari de asfaltare si betonare a 10 km de drumuri comunale si strazi: Vaduri, Agârcia,Vadurele, Bistrita;
- bloc de locuinte ANL cu 30 de apartamente în  Vaduri;
- consolidarea Pavilionului de Pneumologie si a Pavilionului de Fiziologie Bisericani cu valoare de 1,8 milioane  
(cu finantare M.D.R.L.);
- modernizare drum comunal CANTON SILVIC-BISERICA VADURI km 0+000-1+845, sat Vaduri;
- modernizare drum comunal DC132 Vaduri-Agîrcia.

Proiecte în pregatire:
- Sala de sport scolara în Bistrita cu 150 de locuri pentru spectatori;
- Centru de sanatate si recuperare Scaricica;
- Termocentrala pe biomasa cu termoficare;
- Iluminat public cu panouri solare;
- Sistem de canalizare si statii de pompare în localitatile Bisericani, Scaricica, Viisoara si Bistrita;
- Extindere sistem de alimentare cu apa în localitatile Viisoara, Scaricica si Bisericani;
- Modernizare drumuri locale în localitatea Vaduri;
- Reabilitare, modernizare si amenajare muzeu traditii populare în caminul cultural din localitatea Vaduri;  
- RESTAURAREA BISERICII BISERICANI SI A CLADIRILOR DE PATRIMONIU DIN SANATORIUL
BISERICANI" prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei Programul privind diminuarea riscurilor în cazul
producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta - componenta B "Reducerea riscului
seismic";
- Program pentru realizarea unor blocuri A.N.L. în comuna Alexandru cel Bun, tinând cont ca un mare numar din
locuitorii tineri (din care multi lucreaza în Piatra Neamt) nu au posibilitatea de a-si cladi o locuinta, Consiliul
Local al comunei se implica în rezolvarea acestei probleme. Avem suprafete de teren necesare realizarii acestui
scop cu utilitati corespunzatoare. S-a finalizat si transmis documentatia necesara asigurarii finantarii lucrarilor.
Valoare investitiei se ridica la 1.608.810 lei;
- Sala de Sport BISTRITA - proiect acceptat spre finantare de CNI.